I Don’t Like You Death 2006 2013

I Don’t Like You Death

I don’t like you death –

You make things disappear.

You take my bird, my friends,

You leave me here

And then,

You

Take me too.

Take me to

I-don’t-know-where;

Secrets you don’t want to share.

It isn’t fair,

Or is it?

I Don’t Like You Death 11.26.2006

Birth, Death & In Between; To The Child Mystic; Time;

Arlene Corwin

Jag Tycker Inte Om Dig Död

Jag tycker inte om dig död.

Du får saker att försvinna.

Du tar min fågel, mina vänner;

Lämnar mig här

Och sedan tar du mig också.

Tar mig till jag vet inte var.

Hemligheter du inte vill dela

är inte rätt,

Eller är det?

(Swedish translation Kent Anderson)

6.4.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: