I Don’t Like You Death 2006 2013

I Don’t Like You Death

I don’t like you death –

You make things disappear.

You take my bird, my friends,

You leave me here

And then,

You

Take me too.

Take me to

I-don’t-know-where;

Secrets you don’t want to share.

It isn’t fair,

Or is it?

I Don’t Like You Death 11.26.2006

Birth, Death & In Between; To The Child Mystic; Time;

Arlene Corwin

Jag Tycker Inte Om Dig Död

Jag tycker inte om dig död.

Du får saker att försvinna.

Du tar min fågel, mina vänner;

Lämnar mig här

Och sedan tar du mig också.

Tar mig till jag vet inte var.

Hemligheter du inte vill dela

är inte rätt,

Eller är det?

(Swedish translation Kent Anderson)

6.4.2013

%d bloggers like this: